"Του φεγγαριού τα κλάματα"

"The moon's tears"

Go to link